องค์กร หน่วยงาน

จดโดเมน domain Web Hosting
 • จดโดเมน
 • Hosting
 • สมัครงาน
 • รับทำบัญชี
 • เว็บสำเร็จรูป
 • เว็บไซต์ในหมวด องค์กร หน่วยงาน นี้ได้แก่

  หน้าลิ้งค์ คำค้น รายละเอียด
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี เป็นองค์กรส่งเสริมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมืออาชีพที่สังคมเชื่อถือ
  เทศบาลตำบลสำรอง เทศบาลตำบลสำรอง เทศบาลตำบลสำรอง ได้จัดตั้งขึ้นใน พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลพังตร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีประวัติ เล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมสภาพชุมนเป็น ป่าเขา ต่อมาราษฎรได้อพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานบ้านเรือน ประกอบอาชีพการหา ของป่า ทำไร่ ทำนา โดยรวมตัวกันอยู่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำและลำห้วย ลำคลอง ต่างๆพื่ออาศัยประโยชน์จากลำน้ำในการ สัญจรไปมา การขนถ่ายผลิตผล การเพาะ ปลูกและการประมง
  ตำบลผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ องค์การบริหารส่วน ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
  เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ จะดำเนินการแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิด สุนัขและแมว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
  โรงเรียนประชาราษฎร์ โรงเรียนประชาราษฎร์ เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะกรรมการมัสยิดยามีอุ้ลนาดียะ (สุเหร่าลำกระโหลก) นำโดยอีหม่ามสะและ มะหะหมัด เป็นหัวหน้า ได้ขอที่ดินจากเอกชน คือ นายจ้อย หน่อสุวรรณ และนางสาวมาลัย วงศ์สวัสดิ์ จำนวน 3 ไร่ และขอบริจาคเงินพร้อมสิ่งของต่าง ๆ จากประชาชนในท้องถิ่น จนถึง พ.ศ. 2510 จึงได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้น เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ไม่กั้นห้องเรียนแล้วยกที่ดินให้อำเภอมีนบุรี และในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ได้เปิดทำการสอนเป็นทางการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยขอย้ายนักเรียนในท้องถิ่นซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง ในปีการศึกษาแรก มีนักเรียน 38 คน ครู 2 คน โรงเรียนประชาราษฎร์
  โรงเรียน กาญจนวัฒน์วิทยา โรงเรียน กาญจนวัฒน์วิทยา งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2550 เขียนโดย Administrator Friday, 16 May 2008 คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมภาพ แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 22 May 2008 ) 23 มิ.ย.50 เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา ไฮลักษ์ วีโก้ แฮบบี้เดย์ เขียนโดย Administrator Thursday, 08 May 2008 เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา ?ไฮลักษ์ วีโก้ แฮบบี้เดย์" ด.ญ.ธัญลักษณ์ ช่วยชุม ป.6/3 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดความสามารถพิเศษ ด.ช.รณรงค์ นพรัตน์ ป.5/3 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.วาสนา คงฉิม ป.5/1 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน กาญจนวัฒน์วิทยา
  เทศบาลตำบลนายาง เทศบาลตำบลนายาง เทศบาลตำบลนายาง เป็นการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เขตพื้นที่ของตำบล นายาง ตำบลเขาใหญ่ และตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก ?สุขาภิบาลนายาง? เป็น?เทศบาลตำบล นายาง? โดยประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีนางสาวนิตยา พรสมบูรณ์ศิริดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นคนแรกจนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลนายาง
  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โรงเรียนดงขุยวิทยาคม รุงเทพ |มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต|มหาวิทยาลัยขอนแก่น |มหาวิทยาลัยคริสเตียน |มหาวิทยาลัยชินวัตร |มหาวิทยาลัยนเรศวร | มหาวิทยาลัยบูรพา |มหาวิทยาลัยพายัพ |มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |มหาวิทยาลัยมหิดล|มหาวิทยาลัยรังสิต| มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
  อบต.เขาคอก อบต.เขาคอก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกจึงได้จัดทำโครงการ ฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2551 อบต.เขาคอก
  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เขียนโดย Web Master เสาร์, 12 มิถุนายน 2004 หลักสูตรที่เปิดสอน แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 21 มิถุนายน 2008 ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... Newsflash 1 เขียนโดย Administrator จันทร์, 09 สิงหาคม 2004 Joomla! 1.0 - 'Experience the Freedom'!. It has never been easier to create your own dynamic site. Manage all your content from the best CMS
  เขื่องใน เขื่องใน องค์การบริหารส่วนตำบล เขื่องใน อำเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอ เขื่องใน ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่ : มีพื้นที่ทั้งหมด 59.60 ตร.กม.(หรือประมาณ 37,250 ไร่) อาณาเขตติดต่อ : ทิศเหนือ จรด ตำบลหนองเหล่า ทิศใต้ จรด ตำบลนาคำใหญ่ ทิศตะวันออก จรด ตำบลก่อเอ้ ทิศตะวันตก จรด ตำบลสร้างถ่อ การเดินทางระหว่างอบต.กับอำเภอ เขื่องใน : ใช้เส้นทาง ถนนสายสว่าง-เมืองน้อย(เส้นทางหลวงชนบท)
  กะเปอร์วิทยา กะเปอร์วิทยา แนะนำโรงเรียน กะเปอร์วิทยา เขียนโดย Administrator 19 พ.ย. 2005 07:52น. จัดตั้ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2515 ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา คำขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สีประจำโรงเรียน เขียว - ขาว ดอกไม้ประจำ ร.ร. ดอกเฟื่องฟ้า คติพจน์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปฺชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
  โรงเรียนหมิงซิน โรงเรียนหมิงซิน โรงเรียนหมิงซิน ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง บนเนื้อที่ 2 ไร่ 57.60 ตารางวา โรงเรียนหมิงซิน เดิมชื่อโรงเรียนเบ่งซิ้น เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด นอกจากภาพถ่ายงานฉลอง 10 ปีการก่อตั้งโรงเรียน เมื่อพุทธศักราช 2470 จึงสันนิษฐานว่า โรงเรียนหมิงซิน ได้ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช 2460 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 90 ปี
  ตำรวจสันติบาล ตำรวจสันติบาล ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล มีเป้าหมายที่สำคัญในการมุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการรักษา ความปลอดภัยให้แก่บุคคล และสถานที่สำคัญ
  วางแผนการเงิน วางแผนการเงิน สมาคมนัก วางแผนการเงิน เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเองที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ ของบริการ วางแผนการเงิน ที่จะมีต่อประชาชนและอุตสากรรมการเงินของประเทศไทย
  wangyen.com wangyen.com The official site of wangyen.com reach us now!!!
  bing.cc bing.cc The official site of bing.cc reach the music with high-quality sound in your life... extreme your extra life
  วัดไตรภูมิ วัดไตรภูมิ เว็บไซต์หลักของ วัดไตรภูมิ จังหวัดกำแพงเพชรwattraipoom.com ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
  โรงเรียนศรีมหาโพธิ โรงเรียนศรีมหาโพธิ ต้นโพธิ์ หมายถึง ต้นไม้เจริญงอกงามได้ในทุกสถานที่ เป็นที่อาศัยหรือที่พึ่งของสรรพชีวิตทั้งมวล เรือนแก้ว หมายถึง แก้วคือพระรัตนตรัย แก้ว 3 ดวง พระุพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ลายหยดน้ำ หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ชื่อโรงเรียน หมายถึง ความหมายรวมของสัุญลักษณ์ สรรพสิ่งใน โรงเรียนศรีมหาโพธิ ดำเนินชีวิตโดย มี คุณธรรม จริยธรรม โดยคุณพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ อีกทั้งวิชาการ ความรู้ ทำให้การดำเนินชีวิต มั่นคง แข็งแรง เป็นที่พึ่งของสรรพสิ่งมีชีวิตอื่น ประดุจดังศรีมหาโพธิเป็นที่อาศัยแห่งหมู่นกกาฉะนั้น
  เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ตั้งอยู่ในท้องที่บางส่วนของตำบลนาโพธิ์และตำบลศรีศว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากกรุงเพทมหานคร 456 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ จำนวน 18.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ชุมชน โดยมรอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ จดเขตบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ ทิศใต้ จดเขตบ้านสระแวง ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง ทิศตะวันออก จดเขตบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ ทิศตะวันตก จดบ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์
  เทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เทศบาลตำบลแวงน้อย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2.87 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ที่ 6 ถนนสายเมืองพล - ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลแวงน้อย
  ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ เปิดทำการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493 ใช้ชื่อว่า ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ตำบลสันมหาพล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีหัวหน้าด่านระดับ สว. ต่อมาในปี พ.ศ.2511 ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่เลขที่ 30 ( บริเวณสี่แยกข่วงสิงห์ ) ถนนโชตนา ( เชียงใหม่ - ฝาง ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และในปี พ.ศ.2527 ได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่3 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 3 ตารางวา ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 200 เมตร จนถึงปัจจุบัน และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ( ฉบับที่ 22 ) พ.ศ.2526 ยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2537 กำหนดชื่อใหม่เป็น ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ กองตรวจคนเข้าเมือง 3 พ.ศ.2548 ขึ้นการบังคับบัญชากับ ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปัจจุบัน มีหัวหน้าด่าน ระดับ ผกก. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่
  กศน.อำเภอตะพานหิน กศน.อำเภอตะพานหิน @ การศึกษาเพื่อพ้ฒนาอาชีพ@ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเครือข่ายการศึกษา@ กระทรวงศึกษาธิการ @ สำนักนายกรัฐมนตรี @ สนง.ปลัดกระทรวง @ สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา @ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน @ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา @ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กศน.อำเภอตะพานหิน
  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ประวัติ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสถามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด น่าน และ ทรงมอบหมายให้เป็นพระราชกรณียกิจในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กรมสามัญ ศึกษาจึงได้ ดำเนินการดังนี้ - จัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา - นายวินัย วิไลลักษณ์ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา และ คณะได้มาสำรวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2545 - นายอธิปัตย์คลี่สุนทรรองอธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะได้มาสำรวจพื้นที่ และ ทำผังบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 14- 17 ตุลาคม 2545 -นายเพชรเหมือนพันธ์ผู้อำนวยการสามัญศึกษาได้ประชุมคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดน่านเพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่20 มกราคม2546เนื่องจากเป็นการดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณไม่สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้จึงดำเนินการให้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และมอบหมายให้นายไพบูลย์ เกษตรการุณย์ เป็นผู้ดูแลโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม (สาขาเฉลิมพระเกียรติ) โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
  กศน. บางแค กศน. บางแค วิธีการตรวจสอบ ธนบัติชนิดต่าง ๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทย -------------------------------------------------------------------------------- จุดที่ควรสังเกตุในรายละเอียดต่าง ๆ ของธนบัติรัฐบาลชนิดต่าง ๆ ดังนี้ -------------------------------------------------------------------------------- วิธีสังเกตุและตรวจสอบ ธนบัติรัฐบาลใบละ 1000 บาท ภาพตัวอย่าง -------------------------------------------------------------------------------- วิธีการการตรวจสอบลวดลายนูน ที่ธนบัติรัฐบาลชนิดต่าง ๆ ลวดลายนูน เกิดจากการพิมพ์เส้นนูนโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีร่องหมึกลึกและใช้แรงกดพิมพ์สูงหมึกพิมพ์จึงนูนขึ้นมาจากเนื้อกระดาษ อีกทั้งภาพและลายเส้นที่ได้จะมีรายละเอียดคมชัด เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพประธาน เช่น พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หรือส่วนที่ต้องการเน้นให้เด่นชัด ลวดลายเส้นนูนสามารถสัมผัสและรู้สึกได้ที่ตัวเลขแจ้งชนิดราคามุมขวาบน ตัวอักษรคำว่า รัฐบาลไทยตัวอักษรและตัวเลขไทยแจ้งชนิดราคาด้านหน้าธนบัตร เมื่อใช้ปลายนิ้วมือลูบสัมผัสบริเวณดังกล่าว จะรู้สึกถึงการนูนของหมึกพิมพ์มากกว่าบริเวณอื่น กศน. บางแค
  องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล งานประเพณีเป็งเดือนสี่ จี่ข้าวหลามสานสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ ๕ โครงการ "ไหว้พระ ๙ วัด ๙ แม่" ดินแดน ๔ มหาราช จังหวัดตาก เชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนเทพีเมืองตากของตำบลพะวอ ประกาศการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
  money money ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนทัศนคติจากเดิม มาเป็นทัศนคติแบบใหม่ และมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานของท่าน จากวันละ 8-16 ชั่วโมง เป็นวันละ หลายๆหมื่นชั่วโมง Make money From Agel (ทำเงินล้าน จาก Agel)
  รับจัดระวาง รับจัดระวาง บริษัท เวิลด์ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับจ้างดำเนินการ ผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับ สินค้านำเข้า และส่งออก รับจัดระวาง การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สนใจติดต่อ worldfreightinter.co.th
  โฮสติ้ง โฮสติ้ง จดโดเมน พร้อมเช่า โฮสติ้ง ได้ในราคาเพียง 98 บาท ต่อเดือน เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม เยาวชนไทย ให้มีโอกาส ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้าน IT มากขึ้น ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย บริการรวดเร็วทันใจ จาก NetRegis.com เช่าเว็บ โฮสติ้ง ในราคา นักศึกษา วันนี้ สนใจติดต่อ 02 733-8663-4
  โปรแกรมควบคุมการชั่ง โปรแกรมควบคุมการชั่ง บริษัทนำเข้า ผลิต ออกแบบ บริการ และ จัดจำหน่าย เครื่องชั่งน้ำหนักอิเลคโทรนิคส์ โปรแกรมควบคุมการชั่ง รวมถึง เครื่องชั่งน้ำหนักในอุตสาหกรรม
  อุปกรณ์ก่อสร้างบุรีรัมย์ อุปกรณ์ก่อสร้างบุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เซรามิค ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้างบุรีรัมย์ ขายส่งวัสดุก่อสร้าง สนใจดูรายละเอียดได้ที่ aaceramic.co.th
  ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัทฯ ดำเนินกิจการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง รับดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำดี รวมทั้งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนใจติดต่อ โทรศัพท์ : 02-735-0509 (สายตรง), 02-735-3101 (อัตโนมัติ)
  อบรม สัมมนา บริหารจัดการ อบรม สัมมนา บริหารจัดการ บริษัท อินทิเกรเทด แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร อบรม สัมมนา บริหารจัดการ และจัดฝึกอบรม พัฒนาให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จ พัฒนา และดูแลบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งการบริการอย่างมืออาชีพ สนใจ คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่ www.imc-training.com หรือติดต่อ โทรศัพท์ 02-719-6476 หรือ 081-421-8760 Fax: 081-421-8760 Support: support@imc-training.com

  หมวดอื่นๆ ในเว็บ Check Price ที่น่าสนใจ