ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

จดโดเมน domain Web Hosting
 • จดโดเมน
 • Hosting
 • สมัครงาน
 • รับทำบัญชี
 • เว็บสำเร็จรูป
 • เว็บไซต์หลัก ที่เกี่ยวกับ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
  เว็บ royalthaident.org นี้ ได้รับการ โปรโมทเว็บให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Hosting กับทาง NetRegis.com
  รายละเอียด เว็บ royalthaident.org
  ประเทศไทยได้เริ่มจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ โดยมีการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 เป็นต้นมา โดยในระยะแรกยังไม่มีการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมหลังปริญญา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ ต่อมาเมื่ออาจารย์และทันตแพทย์ไทยจำนวนหนึ่งได้กลับจากการศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และเยอรมันนี เป็นต้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ในขณะนั้น ต่อมาได้เปลี่ยนสังกัดเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จึงได้ริเริ่มการเรียนการสอนหลังปริญญา ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และขยายในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีการดำเนินงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้ง 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

  เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ อื่นๆ ใน Check Price

  รายละเอียดเว็บไซต์อื่นๆ
  ยังไม่มีเว็บไซต์อื่นๆ สำหรับคำค้น ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ นี้ค่ะ

  หมวดอื่นๆใน Check Price ที่น่าสนใจ

  หมวดอื่นๆ ที่น่าสนใจ
  | Computer | Shopping | Internet Website | บันเทิง วาไรตี้ | องค์กร หน่วยงาน | ท่องเที่ยว | ธุรกิจ | สมัครงาน | GAME | สุขภาพ ความงาม | ให้ความรู้ | แพทย์ อนามัย | อาหาร โภชนาการ | กีฬา | อสังหาริมทรัพย์ | สังคม บุคคล | อื่นๆ |